مشاهده روند

مراحل ثبت سفارش !

یک سفارش از لحظه ثبت تا لحظه تحویل به مشتری محترم مراحل زیر را طی میکند , همچنین جهت مشاهده روند ثبت سفارش از مبدا کارخانه لنوو چین را در لینک مشاهده نمایید .

درخواست خود را جهت استعلام از مبدا کاراخانه وارد کنید ..!

خطا: فرم تماس پیدا نشد.